Genital Enfeksiyonlar

ALT GENİTAL ENFEKSİYONLARI

Vulva Enfeksiyonları

HPV: Genital kondilom etkenidir. En sık tip 6-11 etkendir. Vulva, Vajen ve serviks epitel hücresi tutulur.Cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında ensık görülendir. Sıklığı ve ensık görüldüğü yaşlar 15-25 yaş arasıdır. Cinsel birleşme sırasında oluşan doku travması enfekte erkekten geçişe sebep olur. Tek bir cinsel ilşikide %75 bulaş olur.

Risk yüksek olduğu durumlar gebelik, immunsupresyon , şeker hastalığı…

Belirtiler genellikle asemptomatiktir.

Tanı: inspeksiyon[ gözlem] , kolposlopi, smear, hpv tiplemesi

Tedavi: cerrahi eksizyon , kriyoterapi, koter , triklorasetik asit uygulaması gibi topikal sito- destriksiyon yöntemleri, aldara krem, İmmun modulatörler

Mollokum Kontagiozum: pox virüs etkendir.

Belirtisi: 1-5 mm boyutunda , ortası çöküntülü, 20 den az kendini sınırlarlayan lezyonlar çıkar. Bulaşması kalabalık, yakın temas, enfekte havlular,cinsel yolla olur.

Tanı: Lezyonda beyaz mumsu yapı incelendiğinde molloskum cisimcikleri denilen intrasitoplazmik eosinofilik inklüzyon cisimcikleri görülür.

Tedavi: Bu materyal boşaltılır. Tabanına monsel solüsyonu (ferik subsülfat) ,iyod,% 85 TKA , criyoterapi uygulanır.

Parazitler (Pedikulozis pubis): En bulaşıcı cinsel geçişli hastalıktır. Yumurta kıl foliküllerinin tabanında olur.

Belirtiler: vulvada makulo-papuler lezyon ,kaşıntı 

Tanı: larva da küçük bit görülmesi

Tedavi: permetrin 

Scabies: bulaşma yakın temas (uyuz) kıvrım yerlerinde , cilt altında oyuklara yumurta bırakır.

Belirtisi: gece artan kaşıntı, papul ,vezikul , tünel.

Tedavi: Kwell kullanılır fakat bu ilaç toksik etkilidir. Yan etkisi aplastik anemidir.

Genital Ülserler

Herpes Genitalis:

HSV 1: ilk atak olguların %50’sinden sorumludur. Hastada ateş , halsizlik , ağrılı çok sayıda, birleşen ülsere içi sıvı dolu vezikül izlenir.

Primer lezyonda servikal tutulum sıktır.

HSV tanıda lezyondan kultur altın standart intranükleer easinofilik cisim içeren çok sayıda nukleuslu dev hücreler ( kum saati hastalığı) vardır.

Yenidoğanda % 60 mortaldır. Yaşarsa nörooftolmik sekel kalır.

Recuren enfeksiyon: latent herpes s2, s3 ,s4 ^ dorsal kök gopiona yerleşir. Semptom genelde kısa süreli ve az şiddetlidir. Zamanla tekrarlama sıklığı azalır.

Komplikasyon: enfefalit( çok ciddi) , iye

Tanı: inspeksiyon ! seroloji (hsv tip2 daha sık tekrarlar ve subklinik yayılabilir.) kültür,

Tedavi: cinsel geçiş semptomatik dönemde de (-) aktif enfeksiyon ^ prodromal semptom varsa – s/s endikedir.

Sifilis (üretilemez kültür yok): treparama pollidum , kr sistemik enfeksiyon primer , sekonder geç döneminde ilk 2 yılında bulaştırıcıdır.

Primer Lezyon: seroloji yok vulva vampa , sx ağrısız tek sonkır

Sekendor Lezyon: seroloji var . hematojen yayılmadan sonra cit ve mukoz memb.da. avuç içi ayak tabanı hariç mukolopopuler döküntü, müloz leke , candilama lata var yayın <AP

Geç dönem: (2-20 yıl) erken lantetfoz mukokutaroz lezyon , geç latentfoz ,cinsel riskle bulaşmaz fakat spiroketler plesentadan geçer ve fetüsü etkiler.

Tersiyer Sifiliz: 1/3 hastada kvs (endokarelit uart anevrizması, AY )SSS (parezi , dorsavs optik alnofi, (angyl robertson pupillası patogramanık)kan iskelet sistemi , cilt –kemikte porn bulgulardır.

Tanı: karanlık saha mikroskopi

  Vprl 
  Rpr
  Komplernen wasserman tarama testlerdir.
  Spesifik 
  Fta –abs
  Mha 
  Western bot testi yapılır

Tedavi: tedavide başarısız olunursa HIV akla gelmeli benzatin penisilin /doxsiklin, tetrosiklin /krestalze penisilin.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...