Gebelik Tanısı

Gebelikten Şüphelendiren Belirtiler

-Bulantı kusma: Kanda HCG hormonunun artışına bağlı olarak başlar ve yaklaşık 14. Gebelik haftasına kadar devam eder. 
– Sık idrara çıkma (pollaküri)
– Halsizlik
– Uyku hali, gece derin uyku olmadığı için gündüz uyku hali olur.
– Bebek hareketlerinin hissedilmesi ilk gebeliği olanlarda 19-20. Haftalarda, daha önce doğum yapanlarda 16-17. Haftalarda hissedilir.

Gebelikten Şüphelendirlen Bulgular

-Adet gecikmesi
-Memede dolgunluk, gerginlik, ilk gebelikte bu belirtiler daha fazladır. 
-Vajina mukozasında kanlanmada artışa bağlı olarak kırmızı, mor renk değişimi (chadwich bulgusu)
-Tüm vücutta deride arta pigmentasyon, karın ortasında koyu renk çizgi oluşumu
-Vajinal akıntıda değişim, gebelikte vajen salgısına bakıldığında yükselen progesteron etkisi ilk boncuk görünümü izlenir. Gebelik dışında adetin 7-18. Günleri eğrelti otu görünümü olur. 

Gebeliğin Olası Bulguları :

-Karında büyüme
-Rahimde yumuşama ve büyüme 
-Vajinal muayenede uterus (rahim) ve serviks (rahim ağzı) arasındaki bölge yumuşar ve iki ayrı organmış gibi hissedilir (Hegar bulgusu)
-6-7. Gebelik haftasından sonra rahim ağzı yumuşar 
-Braxton Hick kasılmaları dediğimiz 28. Haftadan sonra başlayan düzensiz, hissedilebilen, ağrısız kasılmalar başlar. 
-Bebeğin yapıları elle palpe edilebilir.
-BHCG hormonu yumurtlamadan 8-9 gün sonra tespit edilir. 60-70. Güne kadar yükselir. 14. Gebelik haftasından sonra azalır. İdrarda 25-50 mlu/ml, kanda ise 5-10 mlu/ml iken tespit edilebilir. Evdeki testlerin duyarlılığı %75 -80’dir.

Gebelikte Kesin Bulgular:

-Bebek Kalp atımlarının tespiti: Ultrason ile 6. Haftadan sonra fetoskop ile 18-20. Haftada dinlenebilir. Fakat dinleme rahimdeki (uterus) arter akımı, umblikal kan akımı, bağırsak hareketleri, fetal hareketler gibi seslerle karışabilir. Uterus kan akımı, büyük miyom ve yumurtalık kanserlerinde de görülebilir. 
-Muayenede 20. Haftadan sonra bebek hareketleri hissedilebilir. 
-Ultrason ile bebeğin görüntülenmesi
-Radyolojik olarak bebeğin görüntülenmesi

Gebelikte Kullanılan Terimler:

Embriyo: Gebelik haftası olarak anne karnında bebeğin ilk 10 haftada gelişimi.

Fetüs: Bebeğin 10 haftadan doğumu kadar gelişimi

Abortus: Fetal ağırlığın 500 gramdan küçük veya 20. Haftadan erken iken gebeliğin sonlanmasıdır. 

Doğum: Fetal ağırlığın 500 gramdan büyük veya 20. Haftadan sonra gerçekleşmesidir. 

Perinatal Dönem: Doğumdan sonra ki ilk 28 günlük dönemi kapsar. 

Neonatal Ölüm: Erken neonatal ölüm doğumdan sonraki bir haftada, geç neonatal ölüm sonraki 7-29. Günler arası ölümlerin nedenidir. 

Düşük Doğum Ağırlığı: 2500 gramdan daha küçük olması

Çok Düşük Doğum Ağırlığı: 1500 gramdan daha küçük olması

İleri Derece Düşük Doğum Ağırlığı: 1000 gramdan daha küçük olması

Miadında (term) doğum: 37-42. Haftalar arası gerçekleşen doğum

Preterm doğum: 37. Gebelik haftasını tamamlamadan gerçekleşen doğum

Postlerm Doğum: 42. Gebelik haftasından sonra gerçekleşen doğum

Nulligravid: Hiç gebe kalmamış kadın

Nullpar: Hiç doğum yapmamış kadın

Primipar: Bir doğum yapmamış kadın

Multipar: Çok sayıdan doğum yapmış kadın

Terminasyon: Canlı doğum amacı olmadan gebeliğin sonlandırılması